Počet položek: 0 0 Kč
BDSM sexshop
BDSM sexshop - Bondage, Sado-maso a Fetish zboží. Vybavení mučíren. Šukací stroje.

Obchodní podmínky

 

Obchodní podmínky

 

1. Vymezení pojmů

2. Dodací podmínky

3. Dodání zboží

4. Náklady na dopravu a způsob platby

5. Objednávky, uzavření kupní smlouvy

6. Odstoupení od smlouvy

7. Reklamační řád – postup

8. Vyřízení reklamace

9. Nepřevzetí zboží

10. Mimosoudní řešení sporů

11. Výměna zboží

12. Cookies

13. Uživatelské recenze

14. Obchodní podmínky – závěr

 

……………………………………………………

 

Zpracování osobních údajů (GDPR)

 

……………………………………………………

 

 

Obchodní podmínky:

                Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.bdsm-sexshop.cz, jehož provozovatelem a dodavatelem zboží je Martin Voldán, Teplická 839,Hranice 75301, IČ: 66705185, tel.607 490 938 pouze reklamace zboží. Všechny smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou podnikatel a jedná-li při uzavření objednávky v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, řídí se vztah mezi prodávajícím a kupujícím obchodním zákoníkem (zákon č. 513/1991 Sb.), vše v platném a účinném znění.

 

    1. Vymezení pojmů:

               Spotřebitelská smlouva – smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel respektive prodávající.

               Dodavatel / prodávající – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

              Kupující /spotřebitel – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Vstup na tyto webové stránky Vám byl umožněn pouze po Vašem prohlášení a potvrzení, že jste starší 18 let. Vstup na stránky je možný pouze po prohlášení a potvrzení, že jste starší 18 let. Provozovatel webu tedy provedl veškerá dostatečná opatření k tomu, aby zamezil přístup na web osobám mladším 18 let. Pokud jste na webu i přes to, že jste mladší 18 let, uvedli jste nepravdivé tvrzení a provozovatel webové stránky za takové jednání nepřebírá odpovědnost.

                Kupující / nikoliv spotřebitel – podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Vstup na tyto webové stránky Vám byl umožněn pouze po Vašem prohlášení a potvrzení, že jste starší 18 let. Vstup na stránky je možný pouze po prohlášení a potvrzení, že jste starší 18 let. Provozovatel webu tedy provedl veškerá dostatečná opatření k tomu, aby zamezil přístup na web osobám mladším 18 let. Pokud jste na webu i přes to, že jste mladší 18 let, uvedli jste nepravdivé tvrzení a provozovatel webové stránky za takové jednání nepřebírá odpovědnost.

 

         2.       Dodací podmínky:

Dodací podmínky platné pro zboží nabízené skladem.  Objednané zboží expedujeme nejpozději následující pracovní den. Doba dodání je závislá na dodacích lhůtách přepravních společností. V případě, že si dodávka vyžádá delší období, je zákazník o termínu dodání bezprostředně informován. Pokud se prodávající a kupující nedohodnou jinak, prodávající zboží doručí nejpozději do 30 dnů od uzavření kupní smlouvy. V opačném případě má spotřebitel právo odstoupit od kupní smlouvy a prodávající vrátí kupujícímu kupní cenu včetně zaplacených nákladů na dopravu, pokud byly kupujícím uhrazeny. Prodávající je povinen kupujícího bez zbytečného odkladu informovat o tom, že svůj závazek doručit zboží do 30 dnů od uzavření kupní smlouvy nebude moci splnit.

 V případě bezhotovostní úhrady za zboží expedujeme zásilku po připsání částky na náš bankovní účet. Pokud není možné objednané zboží dodat, bude prodávající kupujícího o tomto neprodleně informovat.

Pokud zboží není aktuálně na skladě, bude kupující o této skutečnosti neprodleně informován a zároveň bude seznámen s přibližnou dodací lhůtou. Kupující v tomto případě může svou objednávku zrušit, tedy odstoupit od kupní smlouvy.

Objednané zboží bude zákazníkovi zasláno způsobem, který si kupující vybere v objednávce.  Přepravné je účtováno dle aktuálního sazebníku viz Náklady na dopravu a platbu. Zásilky jsou pojištěny v hodnotě zboží. Balné je zdarma u všech zásilek.

Fakturu dodáváme v tištěné podobě přímo u zásilky.

 

             3.       Dodání zboží:

Prodávající je povinen dodat zboží dle kupní smlouvy na místo určené kupujícím v objednávce, kupující je povinen převzít zboží při dodání. V případě, že kupující zboží nepřevezme, bude to prodávající považovat za odstoupení od kupní smlouvy a v takovém případě má prodávající právo požadovat náhradu nákladů s tím spojených.

Prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že kupující zboží nepřevezme, bude to prodávající považovat za odstoupení od kupní smlouvy a v takovém případě má prodávající právo požadovat náhradu nákladů s tím spojených.

Při převzetí zboží od dopravce je kupujícímu doporučeno zkontrolovat neporušenost obalu zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o poškození zásilky nebo o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od dopravce převzít. Tímto nejsou dotčena práva kupujícího z odpovědnosti za vady zboží a další práva kupujícího vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží, včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží. Odpovědnost za náhodné poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.

Objednané zboží je zákazníkovi dodáno způsobem, jaký si zákazník vybere v objednávce. Doba dodání je obvykle 1-2 dny, přičemž tato doba není pro prodávajícího závazná.

 

        4.       Náklady na dopravu a způsob platby:

Zásilkovna (doručení na pobočku) : 70 Kč

Česká pošta - Balík do ruky : 99 Kč

Česká pošta - Balík na poštu : 99 Kč

Slovenská pošta  - Balík do ruky : 215 Kč

Slovenská pošta - Balík na poštu : 215 Kč

Dobírka : 35 Kč

Platba předem na účet : 0 Kč

Online platba kartou : 0 Kč

Všechny ceny zboží i přepravného jsou konečné včetně všech souvisejících poplatků.

Ceny jsou platné v den objednání zboží.

Všechny vaše platby jsou zabezpečené podle druhu platby a zprostředkovatele platby. Platby převodem z účtu při využití elektronického bankovnictví jsou bezpečné v závislosti na vaší bance.

Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6.), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

Prodávající vystaví na základě kupní smlouvy kupujícímu fakturu. Fakturu vystaví prodávající kupujícímu a zašle kupujícímu společně se zbožím. Prodejce není plátcem DPH.

V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 3 dnů od uzavření kupní smlouvy. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

 

        5. Objednávky, uzavření kupní smlouvy:

Zboží umístěné ve webových stránkách obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

Kupující provede objednávku zboží vyplněním objednávkového formuláře.

Při zadávání objednávky si kupující vybere zboží, počet kusů zboží, způsob platby a doručení.

Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Kupující je povinen zadat do objednávky své aktuální a správné fakturační údaje. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednávám a zavazuji se k platbě“.

Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami. Odesláním objednávky se kupující zavazuje k platbě za zboží.

Odesláním objednávky uzavírá kupující s prodávajícím kupní smlouvu a zároveň akceptuje cenu objednaného zboží platnou v den objednání. Všechny objednávky podané prostřednictvím webových stránek e-shopu jsou závazné. Uzavřením kupní smlouvy se prodávající i kupující zavazují řídit těmito obchodními podmínkami.

Objednávka je kupujícímu potvrzena elektronickou poštou do 24 hodin po odeslání. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky písemně či telefonicky. V tomto případě je kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena až dodatečným potvrzením objednávky ze strany kupujícího. Pokud zboží není aktuálně skladem, bude kupující o této skutečnosti neprodleně informován a zároveň bude seznámen s přibližnou dodací lhůtou. Kupující se může rozhodnout, zda chce zaslat objednávku splněnou pouze částečně, počkat na zboží nebo odstoupit od smlouvy a tím objednávku zrušit. V případě zrušení objednávky kupujícím z důvodu nedostupnosti zboží prodávající vrátí peníze za nedostupné zboží ve lhůtě 3 dnů od zaplacení na účet kupujícího.

Kupující může stornovat objednávku nejpozději před jejím vyexpedováním, o kterém je informován elektronickou poštou. Na stornování objednávky však nemá kupující nárok, vždy záleží na dohodě s prodávajícím.

V případě, že došlo k zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží na webové stránce nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho e-mailovou adresu změněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na e-mailovou adresu prodávajícího.

 

            6.       Odstoupení od smlouvy:

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co jej kupující porušil. Dále nelze odstoupit od smlouvy, pokud bylo zboží vyrobeno podle požadavků kupujícího nebo přizpůsobeno jeho osobním potřebám.

Kupující má možnost odstoupit od smlouvy uzavřené na stránkách obchodu e-mailem, telefonicky nebo jiným prostředkem komunikace na dálku do 90 dnů od převzetí zboží, a to bez udání důvodu. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve výše zmíněné lhůtě. Zboží by mělo být nepoužité, nepoškozené, nevyprané, neznečištěné a nesmí být poškozen či odstraněn obal.  Obalem se rozumí zejména průhledná zapečetěna folie, do které je zabalené zboží. Erotické pomůcky jsou považovány za „zboží zvláštního charakteru“ a jejich vrácení a výměna není z hygienických důvodů možná. Do této skupiny výjimek patří i spodní prádlo, u kterého nejde vyloučit, že bylo použito přímo na intimních partiích. Zboží musí být v hygienickém zapečetěném obalu, případně ochranné fólii a to včetně případných dárků zdarma.

Prodávající je oprávněn posoudit, zda kupující nezpůsobil jiným nakládáním, než jaké je nutné pro seznámení se s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží, snížení hodnoty tohoto zboží. V případě snížení hodnoty zboží je prodávající oprávněn částku, kterou vrátí kupujícímu, ponížit o částku, kterou musí vynaložit na uvedení zboží do původního stavu. Zboží je kupující povinen v hodně zabalit, aby nedošlo k jeho poškození.

V případě odstoupení od kupní smlouvy dle obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu odesláno do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady.

Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

V případě odstoupení od kupní smlouvy má spotřebitel nárok na vrácení finančních prostředků za dopravné pouze v nejnižší nabízené výši v případě, že si zvolil dražší způsob dopravy.

V případě, že vrácené zboží bude neúplné, poškozené či viditelně opotřebené, budeme uplatňovat vůči kupujícímu požadavek na náhradu škody. Zboží zaslané zpět formou dobírky nebude přijato.

Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží nebo když výrobce, dovozce nebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží. Prodávající neprodleně informuje kupujícího prostřednictvím e-mailové adresy uvedené v objednávce a vrátí mu ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od kupujícího na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, případně způsobem určeným kupujícím.

 

Reklamační adresa (adresa pro vrácení zboží) :

 

Česká pošta: Martin Voldán , Ústí 87 , 753 01 Ústí , email: bhshop@email.cz , tel: 607490938

 

Zásilkovna: Komenského 387, 753 01 Hranice , Martin Voldán , email: bhshop@email.cz , tel: +420607490938

 

 

               7.       Reklamační řád - postup:

 

Reklamaci lze uplatnit u prodávajícího, e-mailem bhshop@email.cz nebo telefonicky +420607490938.

Zboží musí být dodáno kompletní, aby mohl prodávající reklamaci posoudit. Z hygienických důvodů prodávající preferuje, když je zboží k reklamaci zasláno vyčištěné.

Pokud chce kupující uplatnit reklamaci, v reklamaci uvede: své kontaktní údaje, popis vady zboží, jím požadovaný způsob vyřízení reklamace.

Pokud má zboží vadu, může kupující požadovat její odstranění. Podle své volby může kupující požadovat: dodání nové věci bez vady nebo opravu věci. Je-li zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný. V takovém případě může prodávající odmítnout vadu odstranit, a to zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by zboží mělo bez vady.

Kupující může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy, pokud prodávající odmítl vadu odstranit nebo ji neodstranil v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím prodávající nezpůsobil kupujícímu značné obtíže. Když se vada projeví opakovaně. Pokud je vada podstatným porušením smlouvy. Když je z prohlášení prodávajícího nebo okolností zjevné, že vadu neodstraní v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího.

Odstoupit od smlouvy ale kupující nemůže, pokud není vada zboží významná. Tím není dotčeno právo na odstoupení od smlouvy v běžné 14-ti denní lhůtě, jak je uvedeno v těchto obchodních podmínkách.

 

               8.       Vyřízení reklamace:

Při uplatnění reklamace vydá prodávající kupujícímu potvrzení (lze i elektronické), ve kterém uvede datum uplatnění reklamace, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje a kontaktní údaje kupujícího.

Do 30 dnů od uplatnění prodávající reklamaci vyřídí včetně odstranění vady a informuje o tom kupujícího. Prodávající s kupujícím se mohou dohodnout i na delší lhůtě. Pokud prodávající 30denní lhůtu nedodrží, může kupující odstoupit od smlouvy nebo požadovat přiměřenou slevu.

Po vyřízení reklamace vydá prodávající kupujícímu elektronické potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy, a době jejího trvání, případně písemné potvrzení zamítnutí reklamace.

Kupující má právo na úhradu účelně vynaložených nákladů na uplatnění reklamace, pokud byla oprávněná a uznaná, kdy tyto náklady jsou chápány jako nejnižší možné. O proplacení nákladů musí požádat nejpozději do jednoho měsíce od konce lhůty pro vytknutí vady, jinak mu nemusí být přiznány.

Před prvním použitím některého zboží je kupující povinen prostudovat poskytnutý návod či informace týkající se použití a skladování, pokud ho prodávající kupujícímu zašle elektronicky nebo spolu se zbožím, a následně se informacemi z něj řídit. V opačném případě se totiž kupující vystavuje nebezpečí, že svým nesprávným užíváním zboží poškodí a nebude moci vzniklou vadu uplatnit v rámci svého práva plynoucího z odpovědnosti za vadu.

Prodávající odpovídá za to, že zboží při převzetí nemá vady.

Na prodávané zboží je pro kupujícího, který není spotřebitelem, poskytována záruční doba minimálně 6 měsíců dle Obchodního zákoníku. Záruční doba pro spotřebitele je podle Občanského zákoníku minimálně 24 měsíců od převzetí zboží. Postup při reklamaci zboží řeší Reklamační řád.

 

               9.       Nepřevzetí zboží:

Je-li kupujícímu zasláno potvrzení o tom, že zboží je skladem a zásilka je poté expedována, je povinen převzít objednané zboží. Poté může zboží vrátit při odstoupení od smlouvy viz výše, kdy mu budou odečteny náklady na dopravu.

Pokud objednané zboží zákazník nepřevezme od dopravce (kromě případu, kdy byl přepravní obal viditelně poškozen a zákazník sepsal protokol o této skutečnosti s dopravcem), může být po něm požadována úhrada skutečných přepravních nákladů.

Nestihne-li dopravce dodat zboží druhý pracovní den, neznamená to, že kupující nemusí zboží převzít.

 

               10.   Mimosoudní řešení sporů:

Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím e-mailu bhshop@email.cz

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 44, 110 00 Praha 1, IČ: 000 20 869, internetová adresa: adr.coi.cz.

Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 44, 110 00 Praha 1, internetová adresa: www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

 

                   11.   Výměna zboží:

Výměna zboží je možná pouze u nepoužitého zboží, které je zabaleno v originální zapečetěné neporušené fólii po dohodě s prodejcem. Zboží bez této fólie nelze z hygienických důvodů vyměnit.

                   12.   Cookies:

Pro správnou funkci internetových stránek prodávajícího je někdy nezbytné umístit malé datové soubory, označované jako cookies, na zařízení kupujícího. Cookies jsou malé textové soubory, které internetové stránky ukládají na počítač nebo mobilní zařízení kupujícího v okamžiku, kdy tyto stránky začne využívat. Stránky si tak na určitou dobu zapamatují preference a úkony, které na nich kupující provedl, takže tyto údaje pak nemusí zadávat znovu. Kupující je o možnosti použití cookies informován v okamžiku, kdy začne využívat webové stránky prodávajícího. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující odvolat dříve poskytnutý souhlas nebo požádat prodávajícího, aby přestal cookies vůči kupujícímu používat.

                   13.   Uživatelské recenze:

Recenze může vkládat pouze registrovaný uživatel, který výrobek skutečně použil nebo si jej zde zakoupil.

Prodávající zveřejněné reference a hodnocení ověřuje. Podezřelé nebo falešné uživatelské recenze a hodnocení nebudou zveřejněny.

                   14.   Obchodní podmínky - závěr:

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.

Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku jejího použití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání webové stránky používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webovou stránku a užívat webovou stránku nebo její části či software vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jejím určením nebo účelem.

 

 

 

…………………………………………

 

 

 

 

 

Zpracování osobních údajů:

 

Souhlas bude proveden zaškrtnutím políčka před odesláním objednávky.

 

Text souhlasu:

 

Souhlasím s podmínkami a beru na vědomí zpracování osobních údajů

 

 

 

         I.

 

      Základní ustanovení

 

Správcem i zpracovatel osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Martin Voldán , IČ 66705185 se sídlem Teplická 839 , Hranice , 75301

 

Kontaktní údaje správce:

 

Teplická 839 , Hranice 75301 , Tel: 66705185 , Email: bhshop@email.cz

 

 

 

II.

 

Jaké údaje budou zpracovány

 

 

 

Jméno , příjmení , popř. firma , bydliště , ulice , sídlo , PSČ , emailová adresa , telefonní číslo , IP adresa , popř. číslo bankovního účtu.

 

 

 

III.

 

K jakým účelům budou osobní údaje zpracovány a uchovány.

 

 

 

Správce bude shromažďovat , uchovávat a zpracovávat osobní údaje pro následující účely:

 

-              Vystavení objednávky a faktury ( uzavření smlouvy ).

 

-              Zasílání oznámení a upozornění týkajících se obchodních účelů.

 

-              Poskytnutím třetím osobám , kterými jsou Česká pošta za účelem doručení zásilky.

 

 

 

IV.

 

Doba , po kterou budou osobní údaje uchovány.

 

 

 

Správce bude uchovávat osobní údaje po dobu nezbytně nutnou. Nejdéle 60 měsíců. Po uplynutí této doby budou osobní údaje zlikvidovány.

 

 

 

V.

 

Jakým způsobem budou údaje zpracovány a uchovány.

 

 

 

Osobní údaje budou zpracovány pomocí počítačů , počítačových programů a v písemné podobě.

 

 

 

VI.

 

Práva subjektů údajů , informace a přístup k osobním údajům.

 

 

 

Jako subjekt údajů mám právo na přístup k mým osobním údajům , mám právo na jejich opravu , omezení zpracování nebo výmaz. Mám právo vyžadovat informaci , jaké osobní údaje zpracovány a mám právo vyžadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů.

 

Dále mám právo vést námitku proti zpracování osobních údajů viz článek 20 GDPR.

 

Mám právo souhlas kdykoli odvolat. aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním, pokud je zpracování založeno na čl. 6 odst.’ písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR. To znamená, že takové právo nemám zejména tehdy, pokud je zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje.

 

Jako subjekt údajů jsem informován o tom, že souhlas s poskytnutím údajů mohu odvolat odesláním námitky na email: bhshop@email.cz

 

Jako subjekt údajů mám právo požádat o informaci o zpracování mých osobních údajů, přičemž tuto informaci je správce povinen mi bez zbytečného odkladu předat. Obsah informace je dán ustanovením§ 12 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajl’.1, ve znění pozdějších předpisů. Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

 

Jako subjekt údajů mám v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů právo obrátit se na správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

 

 

VII.

 

Závěrečná ustanovení.

 

 

 

Jako subjekt údajů prohlašuji, že jsem si vědom(a) svých práv podle ust. § 12 a§ 21 zákona o ochraně osobních údajů a svých práv podle GDRP.

 

Prohlašuji, že všechny poskytnuté údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

 

Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu a zpracovávat je bude pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny.

 

Tento souhlas je svobodný a vědomý projev vůle subjektu údajů, jehož obsahem je svolení subjektu údajů se zpracováním osobních údajů.

 

Potvrzení zletilosti
Prohlašuji, že jsem starší 18 let a tímto chci vstoupit na web s erotickým obsahem

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.   Další informace